Lag en automatisk hjemmeside

I denne videoguiden automatiserer vi en hjemmeside ved å sette opp forskjellige regler. De automatiserte oppgavene er basert på ting som skjer på hjemmesiden. Her er et par eksempler på hva slags automatiserte oppgaver man kan sette opp:

  • Sende epost til administrator av websiden når ny bruker registrerer seg
  • Sende epost til brukere av visse roller når nytt innhold blir lagt til
  • Dirigere brukere til egne websider f.eks. når de legger inn kommentar
  • Automatisk gi nye brukere egne roller

Dette er bare noen av mange ting man kan gjøre med modulen vi tar for oss her. Med denne modulen kan man mao automatisere store deler av websiden.

Kort sagt kan man si at det skjer en hendelse, og at når denne hendelsen inntreffer så skal en oppgave utføres. En hendelse er f.eks. at en bruker registrerer seg, en oppgave er at vedkommende får en spesifisert rolle. Man kan også gi roller i tillegg til at administratoren på hjemmesiden får mail.

Hvordan automatisere oppgaver ved hendelser på hjemmesiden

Du har ikke installert Flash på datamaskinen din. Du trenger minimum flash 8 for å kunne se denne videoen.

Modulene vi bruker heter rules og tokens (klikk på linkene for å laste ned modulene fra Drupals hjemmesider). Rules er modulen som setter hvilke regler som gjelder, mens tokens brukes for å plassere små mengder data (f.eks. et brukernavn) i en epost som sendes ut.

I videoen ovenfor utfører vi noen oppgaver idet en bruker registrerer seg. Det første som skjer er at brukeren får tildelt en rolle, dernest sendes han til en node som takker ham for at han registrerte seg. Helt til slutt får administratoren på hjemmesiden en epost som forteller at en ny bruker har registrert seg, samt. brukernavnet til den aktuelle brukeren.