Hvordan opprette brukere, gi dem roller og rollene tillatelser

På hjemmesider laget med Drupal CMS har man mulighet for å opprette brukere, gi brukerne roller og rollene tillatelser. På den måten kan man gi noen brukere større tilgang enn andre.

Etter du har sett denne guiden, vil du kunne opprette brukerkontoer, gi dem egne roller som moderator, administrator og systemoperatør, og gi de individuelle rollene tillatelser til å utføre spesielle oppgaver på websiden.

Hvordan opprette roller, sette roller på brukere og gi rollene tillatelser

Du har ikke installert Flash på datamaskinen din. Du trenger minimum flash 8 for å kunne se denne videoen.

Et eksempel hvor dette kan være nyttig, er i en situasjon hvor flere skal administrere websiden. Kanskje stoler du mer på én person enn på en annen, og derfor gir du ham eller henne tillatelser basert på den tilliten du har til vedkommende.

Ved installasjon av nye moduler, er det vanlig at man får flere tillatelser. Gå derfor inn og kontroller at noen som ikke skal ha tillatelser ikke har fått det, og vica verca.

En rolle kan sammenlignes med ei gruppe. Grunnen til at man bruker roller, er fordi man da kan gi mange brukere tillatelser på likt. Tillatelsene kan også kalles for rettigheter, men i Drupal har man valgt å kalle det tillatelser.

Opprett en systemoperatør

Ved installasjon av Drupal CMS oppretter publiseringsverktøyet en superbruker. Denne brukeren bør du ikke bruke til annet enn i nødstilfeller.

Opprett heller en ny rolle, feks "sysop", gi denne rollen alle tillatelser, opprett en ny bruker og gi denne rollen som "sysop".

På den måten sikrer du at det ikke skjer feil med superbrukeren Drupal opprettet ved installasjon, og i tillegg har du mulighet til å logge på superbrukeren i nødstilfeller.