Lage menyer og kategorier over innhold på hjemmesiden

I denne videoguiden lærer du hvordan man setter opp menyer og kategorier på hjemmesiden. Dette forutsetter at du har laget hjemmesiden med publiseringsverktøyet Drupal.

Resultatet av å følge tutorialen er at du får kategorisert innholdet ditt, og laget en meny over kategoriene slik at du kan klikke på dem for å se hvilket innhold som er i den aktuelle kategorien.

Dette gjøres med følgende fremgangsmåte: Man lager et vokabulær som inneholder termer, knytter termene til noder og linker til termene i menyer. Deretter tar man menyblokken og plasserer den et sted på skjermen.

Lage kategorier og menyer over kategoriene i Drupal

Du har ikke installert Flash på datamaskinen din. Du trenger minimum flash 8 for å kunne se denne videoen.

Noder og innholdstyper

I Drupal kaller man stort sett alt innhold for noder. En node kan være en artikkel, en produktanmeldelse, en nettside, en videoguide eller hva du måtte ønsker.

Man har full frihet til å lage egne innholdstyper som har egenskaper som passer for innholdet. Feks kan man lage en innholdstype som heter bilder, hvor man har et felt for opplasting av bilder.

Vokabulær og termer

Videre kan man kategoriere nodene (innholdet) ved hjelp av termer (ord). Termer er ord som er tilknyttet et vokabulær (en samling av termer/ord). Et vokabulær kan for eksempel være "hovedkategorier", og termene i dette vokabulæret kan være kategoriene i vokabulæret "hovedkategorier".

Hvis man driver en hjemmeside om reiser, kan for eksempel termene i "hovedkategorier" være "reise i Norge" og "reise i utlandet", følgelig er begge termene kategorier.

Med det sagt: Fra nå av kan du tenke på vokabulær som en lagringsplass for "merkelapper/kategorier" og termer som kategoriene.

Sette termer på noder

Videre må man knytte kategorien til noden. For å knytte en kategori til en node, kan man klikke på rediger fra noden, og velge hvilken kategori man ønsker å knytte den til

Meny over termer

For å liste opp kategoriene (termene) bruker man gjerne menyer. Menyer er kun ei liste med linker til de respektive termene (kategoriene). For eksempel kan man lage en meny over hovedkategoriene, og når en bruker klikker på ett av menyelementene (altså én av kategoriene), så vil vedkommende få se alle noder (innhold) som er tilknyttet denne kategorien.

Når man har opprettet et vokabulær med termer (kategorier), knyttet termene til de nodene man ønsker og laget menyer med linker til kategoriene, så er tiden inne for å plassere menyen på hjemmesiden.

Plassering av meny

Idet man bestemmer seg for å plassere en meny, så blir menyen en blokk. En blokk med linker, eller menyblokk om du vil. Man kan forøvrig lage blokker med annet innhold også, poenget er at blokker kan flyttes og plasseres rundt på hjemmesiden.

Som sagt: Menyen kan plasseres på forhåndsdefinerte steder, for eksempel høyre sidestolpe, venstre sidestolpe og så videre. Hvilke muligheter man har mht plassering av blokkene, avhenger av hvilket theme man bruker.