Video på hjemmeside med CCK, innholdstyper og fields i Drupal

Se kraften i å lage egne innholdstyper for spesielt innhold. I denne guiden lærer du hvordan man oppretter egne innholdstyper og gir dem unike felter for forskjellige typer innhold. Dette gir mer kontroll over innholdet på hjemmesiden din.

Alle hjemmesider har en eller annen form for innhold. Innholdet kan være artikler, bokanmeldelser, guider, videoer og så videre. For å utnytte potensialet i publiseringsverktøyet Drupal best mulig, er det lurt å opprette egne innholdstyper for forskjellig innhold.

Ved å opprette forskjellige innholdstyper, og lage egne felter for data som ISBN-nummer, titler, URLer og så videre, kan du virkelig utnytte kraften i CMSet maksimalt, feks ved hjelp av andre moduler som views. For å få full kontroll over hvilke innholdstyper du har på hjemmesiden, og hvilke felter innholdstypene har, nytter vi modulen CCK (Content Construction Kit). CCK tillater nemlig at man lager egne innholdstyper med egne fields for forskjellige typer innhold.

Resultatet av videoguiden er en nodetype som tillater deg å sette inn video på din hjemmeside. Dette skjer ved at man lager et felt for linker fra store videosider som YouTube. Foruten å få videoen på en egen side, kan man også vise et thumbnail (lite bilde av videoen) i teaseren og videoen i sin helhet på selve nettsiden.

Merk dog at dette kun ment som et eksempel på hva man kan gjøre med CCK, da mulighetene er endeløse, og at det kun er fantasien din setter grenser for hva du kan gjøre.

Lage innholdstyper med egne felter i CCK

Du har ikke installert Flash på datamaskinen din. Du trenger minimum flash 8 for å kunne se denne videoen.

Her kan du laste ned modulen CCK, og her finner du emfield som kan brukes for å få video på hjemmesiden.

Gjentar igjen at dette kun er et eksempel på hva som er mulig. Hvis du har ønske om å opprette en eller annen innholdstype med spesielle ønsker om hva den skal inneholde, hør gjerne fra deg i hjemmesideforumet for tips.