Hva er en database og hva er MySQL?

Hva er en database, hva er MySQL og hvorfor trenger jeg det?

Hva er en database?

En database er enkelt forklart en lagringsløsning for data. Vi forholder oss til tusenvis av databaser hver dag. I banken er kundeopplysninger om deg lagret i en database. Hos mobiloperatøren din er kundeopplysningene lagret i en database. Hvis du er på facebook, så er alle opplysninger om deg lagret i en database. På Finn er alle annonsene lagret i en database. Google har en database over de fleste nettstedene på internett, og når du søker så ser den gjennom databasen sin og forsøker å gi deg de mest relevante resultatene. En database er med andre ord en måte å lagre og organisere data, slik at den blir lettere tilgjengelig.

Hva er MySQL?

Kort sagt så er MySQL en database. MySQL er med andre ord kun navnet på et program som lagrer data i databaser. Windows er navnet på et operativsystem. Oslo er navnet på en norsk by. MySQL er navnet på et databaseprogram. Det finnes mange databaseprogrammer som MySQL, men MySQL er ett av de mest brukte.

SQL står for Structured Query Language, som grovt oversatt betyr Strukturert Spørringespråk. Med dette menes det at man kan spørre etter data som ligger i databasen ved å bruke et eget spørrespråk. Et eksempel på dette er

SELECT navn, telefonnummer FROM kundeliste

Denne spørringen kunne for eksempel hentet ut navn og telefonnummer til alle kundene som var lagret i databasens kundeliste. Heldigvis trenger vi ikke å lære oss dette hvis vi skal lage hjemmeside, siden et publiseringsverktøy er laget slik at det stiller disse spørringene for oss.

Hvorfor trenger jeg MySQL?

De fleste publiseringsverktøy man bruker for å lage hjemmeside benytter en database for å lagre innhold, brukerdata og innstillinger. Hvis du skal lage hjemmeside ved bruk av et publiseringsverktøy som Drupal, WordPress el.l. så trenger du en database, og den mest vanlige er MySQL.

Hvordan får jeg tak i MySQL?

De fleste webhotell tilbyr en rekke tjenester, herunder en database i MySQL. Dette er med andre ord inkludert i prisen på webhotellet, og du trenger ikke å gjøre noe spesielt for at du skal ha tilgang til det.