Får en rar error (PHP)

nichi
nichis bilde
Avlogget
Ble med: 03.03.2011

 I denne koden: 

<?php

 

//Database Information

 

$dbhost = "localhost";

$dbname = "db";

$dbuser = "-";

$dbpass = "-";

 

//Connect to database

 

mysql_connect ( $dbhost, $dbuser, $dbpass)or die("Could not connect: ".mysql_error());

mysql_select_db($dbname) or die(mysql_error());

 

session_start();

$username = $_POST[‘username’];

$password = md5($_POST[‘password’]);

 

$query = SELECT * FROM users WHERE username=’$username’ AND password=’$password’;

 

$result = mysql_query($query);

 

if (mysql_num_rows($result) != 1) {

$error = “Bad Login”;

    include “login.html”;

 

} else {

    $_SESSION[‘username’] = “$username”;

    include “memberspage.php”;

}

 

Feilen får jeg ved $query. En "unexpected t_string", noen ideer til hva jeg kan ha gjort feil?

Hjemmeside
Hjemmesides bilde
Avlogget
Bidragsyter
Ble med: 17.06.2008
Mulig rettelse av script

Ja, se

$query = SELECT * FROM users WHERE username=’$username’ AND password=’$password’;

Her har du glemt å bruke fnutter, så PHP ser en plutselig string med tekst på en plass hvor den ikke hører hjemme.

$query = 'SELECT * FROM users WHERE username=\'' . $username . '\' AND password= \'' . $password . '\'';
nichi
nichis bilde
Avlogget
Ble med: 03.03.2011
Nå får jeg en error

Nå får jeg en error ved

$error = “Bad Login”;

Hjemmeside
Hjemmesides bilde
Avlogget
Bidragsyter
Ble med: 17.06.2008
Feilmelding og inkludering av nødvendige filer.

Hva sier feilmeldingen? Du bør bruke require('filnavn') til å inkludere filer som er nødvendig for at websiden skal vises skikkelig.

nichi
nichis bilde
Avlogget
Ble med: 03.03.2011
 Får en unexpected T_STRING

 Får en unexpected T_STRING fortsatt

edit: bruker phpDesigner 7 til php, så får en sånn fin error message. :) Fant den etter å ha sett videoene dine, faktisk!

Hjemmeside
Hjemmesides bilde
Avlogget
Bidragsyter
Ble med: 17.06.2008
Syntax error

Da skal jo feilmeldingen også inneholde hvilket linjenummer som gir feilen. Se etter feil i fnutter/anførselstegn _før_ den linja som gir error.

Jeg regner med at du bruker vanlig " (anførselstegn) i scriptene dine? Husk også at du må bruke ; (semikolon) etter hver angitte kodelinje.

Feilemeldingene du får er enkle syntaksfeil, så du kan like godt lære deg å debugge slike først som sist, for at du kommer til å få mange slike, er jeg helt sikker på :)

nichi
nichis bilde
Avlogget
Ble med: 03.03.2011
 får en feil i $error = "Bad

 får en feil i

$error = "Bad Login";

alt er ut til å være riktig

Svar på forumemnet

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.