Kvinesdal

Ingen svar
Rafoss Foto
Rafoss Fotos bilde
Avlogget
Ble med: 06.01.2015

Kvinesdal er en stor og langstrakt kommune, beliggende mot vest i Vest-Agder.
Kommunen har kystkontakt i syd mot Nordsjøen og grenser mot høyfjell i nord. Kvinesdal grenser mot hele seks andre Vest-Agder-kommuner i tillegg til at den har en kort grense mot Aust-Agder i nord. Vest for Kvinesdal ligger Flekkejord og Sirdal kommuner. I øst og syd ligger kommunene: Åseral, Hægebostad. Lyngdal og Flekkefjord.

Kvinesdal kommune har et areal på ca 1000 km2 og strekker seg fra Fedafjorden til høgheiene i Knaben. Innbyggertallet er i underkant av 5700.

Våre største bedrifter er Erament Norway Kvinesdal As, Palmer Johnsen Yact Norway As, samt Peder Halvorsen As.
Reiseliv/turisme er også et satsingsområde i kommunen. Utsikten Golfpark, nye Utsikten Hotell samt den gamle gruvebyen på Knaben er våre viktigste fyrtårn.

Vi har også noe som heter Utvandrerfestivalen som er hvert år her i kvinesdal.
Historisk bakgrunn om denne festivalen er at det er mange norskamerikanere hjemme om sommeren.

Flesteparten av de som utvandret før århundreskiftet bosatte seg i Midtvesten. De som utvandret etter 2. Verdenskrig slo seg stort sett ned i Brooklyn og ble en viktig del av den norske kolonien der. I 70-80 årene kom mange av disse tilbake til Norge. En undersøkelse på midten av 80 tallet viste at ca. 10 % av innbyggerne i Kvinesdal var amerikanske statsborgere. Dette er også trenden i andre kommuner i Agder fylkene. Den sterke utvandringen på Sørlandet har påvirket denne landsdelen sterkere enn andre deler av landet, både økonomisk kulturelt og sosialt. En kan fremdeles merke dette på språk, musikk, klesdrakt, personnavn og byggeskikk for å nevne noe. I en undersøkelse for noen år siden ble det påvist at 17 % av alle som hadde navnet Steven og Stanley her i landet bodde i Kvinesdal, mens kommunens andel av den norske befolkningen er på ca.0.1 % . Som nevnt tidligere, reiser fremdeles mange sørlendinger til USA for å besøke slekt og venner. Hvert år kommer det også mange norskamerikanere til Sørlandet av samme grunn. Kontakten mellom Sørlandet og det Norske Amerika er derfor fremdeles meget sterk.

For å bevare og styrke de bånd som fremdeles binder Sørlandet og det Norske Amerika sammen, har det i Kvinesdal fra 1989 vært arrangert en årlig utvandrerfestival. Festivalen, som varer 9 dager og arrangeres i måneskiftet juni/juli, er et tilbud for befolkningen i landsdelen, men den fungerer også som et treffsted for norskamerikanere fra begge sider av Atlanteren.

Svar på forumemnet

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.