Kode hjemmeside med HTML og design med CSS

HTML CSS

Introduksjonsvideo som forklarer nybegynnere sammenhengene mellom HTML og CSS, før og nå. Samt. hvorfor HTML og CSS sammen gjør jobben med å lage hjemmeside enklere og mindre ressurskrevende for deg.

HTML

Her lærer du hvordan du lager ditt første HTML-dokument. HTML-dokumenter forklares og du vil også lære hvordan du lager en tittel, en hovedoverskrift, et avsnitt og en link ved hjelp av HTML.

Validert HTML

I denne videoen lærer du hvordan du setter inn bilder på hjemmesiden din, samt. hvordan du validerer HTML-koden din. Videre lærer du, hvis du finner feil i HTML-dokumentet ved hjelp av validatoren, hvordan du retter dem.

navigasjonsmeny

Videoguiden viser deg hvordan du bruker HTML til å sette inn en logo og lage en navigasjonsmeny på websiden din, ved hjelp av en uordnet liste.

Link CSS og HTML, og forstå class og id

Hvordan fletter man HTML og CSS sammen, slik at designet henger sammen med HTML og innhold? Hva er forskjellen på id- og class-attributten og når skal man bruke dem? Lær mer i denne videoen.

CSS

Lag webdesign til hjemmesiden med CSS. I denne videoen lærer du grunnleggende CSS. Vi sentrerer innholdet, og snakker om hvordan man koder CSS (CSS-syntax).

Hjemmesiden med webdesign

Hvordan lage webdesign til hjemmesidene dine med CSS? I videoen lærer du å bruke float i CSS for å plassere elementer, samt margin og padding for å skape luft rundt elementer.

MySQL og PHP

Video om hvordan en webserver på webhotell med PHP og MySQL database fungerer. Tips til å sette opp webserver hjemme.

Programmere i PHP

Del 1 i PHP-guiden for nybegynnere. Her får du informasjon om PHP-kurset, samt en kort gjennomgang av hva du vil lære og litt motivasjon til å lære å programmere i PHP.

Programmereing av PHP, hva kreves for å kode PHP

Del 2 av guiden i PHP. Programmering av PHP stiller endel krav til både kodeeditoren og webhotellet du bruker. Her tas dette opp, og du får tips om editorer og webhotell som har støtte for teknologien du trenger.

PHP variabler og kommentarer

Del 3 av PHP guiden. Her lærer du om variabler, datatyper som bool, string, integer og float, i tillegg til kommentering og grunnleggende syntaks i PHP.

PHP script

Del 4 av PHP tutorialen. Lær mer om variabler, og hvordan du kan utføre regneoperasjoner ved hjelp av dem. Regneoperasjonene vi tar opp er addere (pluss), subtrahere (minus), multiplisere (gange) og dividere (dele).

Definerer PHP constant

Del 5 av tutorialen om PHP. I denne videoen skal vi se på constants (konstanter), hva vi bruker dem til og hvorfor vi bruker dem.

PHP array med keys og values

Del 6 av PHP-tutorialen. Her skal vi se på arrays i PHP. Arrays har keys (nøkler) og values. Hvordan man setter og bruker arrays i PHP, lærer du her.

PHP tutorial for if, elseif og else, samt. logical operators

Del 7 av PHP-guiden. Her lærer du om if, elseif og else, som innebærer å teste variabler, konstanter og liknende mot hverandre.

PHP looper for og foreach

Del 8 i PHP guiden. Her lærer du om loops (løkker) i PHP. Vi bruker to forskjellige looper, henholdsvis for og foreach, til å loope gjennom arrays.

defubere

Del 9 i PHP tutorialen. Her vil du lære om functions eller funksjoner. Vi skal snakke om forhåndsdfinerte functions og hvordan man lager egne funksjoner i PHP.

Syndiker innhold