Hvordan HTML og CSS fungerer, for nybegynnere

Introduksjonsvideoen som forklarer hvordan HTML og CSS fungerer, for nybegynnere, tar for seg hvordan HTML ble brukt da internett var nytt, samt. hvorfor CSS er et ekstremt nyttig verktøy for å gjøre jobben med å lage hjemmeside enklere.

Hovedprinsippene i dag, er å skille design (i CSS filer) fra struktur og innhold (i HTML filer). Grunnen til at dette er lurt, er som du vil se i videoen, at du kan endre ei fil (CSS-fila) for at endringer i designet skal virke på alle dokumentene på din hjemmeside.

Du har ikke installert Flash på datamaskinen din. Du trenger minimum flash 8 for å kunne se denne videoen.