Link CSS og HTML, og forstå class og id

I denne delen av videokurset i HTML og CSS. I videoen lærer du.

  • Om h2 og andre underoverskrifter
  • Klassifisering av HTML-elementer med class-attributten
  • Forskjellen på class og id i HTML
  • Fletting av CSS og HTML

Grunnen til at vi bruker class i HTML-dokumentet, er fordi vi ønsker å klassifisere de forskjellige elementene (som alle feks er h2 overskrifter), og gi dem forskjellige egenskaper i CSS.

Vi fletter også sammen CSS- og HTML-dokumentet, slik at endringene vi gjør av webdesignet i CSS-filen påvirker innholdet i HTML-fila. Vi snakker også litt om media attributten i link-elementet, og hvordan du kan bruke forskjellige CSS-filer for visning på skjerm og utskriftsvennlig versjon. Ved å bruke to forskjellige CSS-filer, kan du feks fjerne bilder i den utskriftvennlige versjonen av websiden, slik at folk slipper å skrive ut blekk.

<link href="" media="SKRIV_INN_TYPE" rel="stylesheet" type="text/css" />

Ved bruk av media=&quot;all&quot;, vil CSSen påvirke både skjermvisning og utskrift, ved å definere attributten som media=&quot;screen&quot;, vil bare skjermen påvirkes og nyttter du print, er det naturligvis utskriftvennlig versjon. Husk at elementet skal puttes i head!

Video: Link HTML og CSS og forstå class og id-attributtene

Du har ikke installert Flash på datamaskinen din. Du trenger minimum flash 8 for å kunne se denne videoen.