Hvordan MySQL, PHP og webserver fungerer

I denne videoen ser vi på sammenhengen mellom en MySQL database, PHP og en webserver. Fokuset går på hvilke funksjoner MySQL-databasen har, hvilke funksjoner PHP har og hva webserveren gjør.

Dette er nyttig informasjon for enhver som har webhotell med MySQL og PHP, og ønsker forståelse for prosessene som skjer på webhotellet.

I tillegg er det nyttig å vite for de som ønsker å administrere MySQL med phpMyAdmin (Web GUI) eller MySQL Administrator (GUI).

Videre er det kjekt for folk som ønsker å sette opp en developement server for utvikling av hjemmesider hjemme. (Med developement snakker vi da om at man har hjemmesidene på den lokale webserveren før man lanserer dem). Her er en nyttig forumtråd for deg som ønsker å sette opp Apache webserver med PHP og MySQL database hjemme, både med og uten bundle (installasjonspakke med alt inkludert).

Slik henger webserveren sammen med MySQL og PHP

Du har ikke installert Flash på datamaskinen din. Du trenger minimum flash 8 for å kunne se denne videoen.

Sammendrag: Nettleseren (klienten) spør webserveren (tjeneren) etter ei fil via query stringen (spørrestrengen), webserveren finner dokumentet og ser at det er et PHP-dokument. Webserveren setter så igang PHP-motoren. PHP-tolkeren tolker PHP-scriptet, og basert på variabler, og funksjoner i skriptet hentes det ut data fra databaseserveren. PHP prosesserer data, lager et HTML-dokument som output, og sender det tilbake til nettleseren (klienten).

  • Funksjonen til MySQL-databasen er å lagre data.
  • Funksjonen til PHP er å tolke scripts, hente ut informasjon og lage output (feks HTML)
  • Funksjonen til webserveren er å håndtere forespørsler og sende informasjon fra klienten til prosesser på serveren (feks PHP).