Hvordan kode PHP

MySQL og PHP

Video om hvordan en webserver på webhotell med PHP og MySQL database fungerer. Tips til å sette opp webserver hjemme.

phpMyAdmin

Hva er phpMyAdmin? phpMyAdmin er et verktøy for å administrere MySQL-databaser på webhotell som støtter PHP. Administrasjon skjer via nettleseren i WebGUI.

Programmere i PHP

Del 1 i PHP-guiden for nybegynnere. Her får du informasjon om PHP-kurset, samt en kort gjennomgang av hva du vil lære og litt motivasjon til å lære å programmere i PHP.

Programmereing av PHP, hva kreves for å kode PHP

Del 2 av guiden i PHP. Programmering av PHP stiller endel krav til både kodeeditoren og webhotellet du bruker. Her tas dette opp, og du får tips om editorer og webhotell som har støtte for teknologien du trenger.

PHP variabler og kommentarer

Del 3 av PHP guiden. Her lærer du om variabler, datatyper som bool, string, integer og float, i tillegg til kommentering og grunnleggende syntaks i PHP.

PHP script

Del 4 av PHP tutorialen. Lær mer om variabler, og hvordan du kan utføre regneoperasjoner ved hjelp av dem. Regneoperasjonene vi tar opp er addere (pluss), subtrahere (minus), multiplisere (gange) og dividere (dele).

Definerer PHP constant

Del 5 av tutorialen om PHP. I denne videoen skal vi se på constants (konstanter), hva vi bruker dem til og hvorfor vi bruker dem.

PHP array med keys og values

Del 6 av PHP-tutorialen. Her skal vi se på arrays i PHP. Arrays har keys (nøkler) og values. Hvordan man setter og bruker arrays i PHP, lærer du her.

PHP tutorial for if, elseif og else, samt. logical operators

Del 7 av PHP-guiden. Her lærer du om if, elseif og else, som innebærer å teste variabler, konstanter og liknende mot hverandre.

PHP looper for og foreach

Del 8 i PHP guiden. Her lærer du om loops (løkker) i PHP. Vi bruker to forskjellige looper, henholdsvis for og foreach, til å loope gjennom arrays.

defubere

Del 9 i PHP tutorialen. Her vil du lære om functions eller funksjoner. Vi skal snakke om forhåndsdfinerte functions og hvordan man lager egne funksjoner i PHP.

Syndiker innhold