Basic PHP Syntax, variables, data types og kommentering av kode

Dette er den første delen av guiden hvor vi programmerer PHP. Her skal vi lære hvordan vi setter variabler (variables), hvilke forskjellige datatyper (data types) vi har og hvordan vi kommenterer. I tillegg lærer du grunnleggende PHP syntax.

Når vi er ferdige å kode skal scriptet ditt se omtrent slik ut:

<?php
// Variables
$edderkopp = 'Tarantella';
$antall_ben = 8;
$vekt = 7.8;
$giftig = true;

echo
$edderkopp . ' har ' . $antall_ben . ' ben og veier ' . $vekt . ' gram';
echo
'<br>';
echo
"$edderkopp har $antall_ben ben og veier $vekt gram";
?>

Denne koden skriver ut to linjer, nemlig

Tarantella har 8 ben og veier 7.8 gram
Tarantella har 8 ben og veier 7.8 gram

Definere variabler, lære om datatyper og kommentere PHP-kode

Du har ikke installert Flash på datamaskinen din. Du trenger minimum flash 8 for å kunne se denne videoen.

Her er en kort gjennomgang av innholdet i vidoguiden ovenfor.

PHP Syntax

Husk alltid og åpne og lukke PHP-koden i skriptet ditt med <?php og ?>

Kommentering av kode i PHP

For kommentering av kode på én linje, kan man bruke enten nummertegn eller to foroverstreker, slik.

<?php
// Dette er en kommentar
# Dette er en kommentar
?>

Skal man skrive kommentarer over flere linjer, så bruker man forward slash etterfulgt av stjerne for å åpne, og stjerne etterfult av forward slash for å lukke kommentaren, slik

<?php
/*
    Dette er en kommentar som
    går over flere linjer. Kommentaren
    inneholder også en variabel som ikke
    vil bli tolket av PHP-motoren.
    $variabel = 'Hei verden!';
*/
?>

Angi variabler i PHP

For å angi variabler i PHP, må man bruke dollartegnet for å indikere at det kommer en ny variabel. Merk at man må avslutte en definert variabel med semikolon.

Variabel med data type string

For å angi en string-variabel, må man bruke fnutter eller gåseøyne, slik

<?php
$fnutter
= 'Dette er en variabel';
$quotes = "Her definerer vi en variabel med gåseøyne eller anførselstegn, om du vil. :)";
?>

Variabel med data type integer og float

Merk at variabler med heltall er integers og floats er desimaltall. Ved definering av floats bruker man punktum som kommaseparator. Man skal ikke bruke anførselstegn eller fnutter rundt verdiene av floats og integers.

<?php
$integer
= 1000;
$float = 7.232;
?>

Bruker man anførselstegn eller fnutter rundt verdiene av floats og integers, så vil datatypen endres til string, slik

<?php
$integer
= "1000"; // Dette er nå en string, og ikke en integer.
$float = '7.232'; // Dette er nå en string, og ikke en float.
?>

Variabel med data type boolean

Booleans, eller bool som det ofte forkortes til, er enten true eller false. Man bruker heller ikke her anførselstegn eller fnutter, da vil datatypen endres fra boolean til string.

<?php
$variabel_1
= true;
$variabel_2 = false;
?>

Skrive ut variabel til skjerm

Skal man skrive ut variabler til skjerm kan man enten bruke konstruktoren echo eller eventuelt funksjonen print.

<?php
$variabel
= 'Hei verden';
print
$variabel;
print(
$variabel);
echo
$variabel;
?>

Alle tre tilfellene ovenfor vil skrive ut Hei verden. Det er opp til deg hvilken du ønsker å bruke.

Skal du printe ut flere variabler kan du enten bruke anførselstegn. Da vil PHP lete etter variabler i tekststrengen, slik:

<?php
$variabel
= 'Hei';

print
"Her er en variabel, verdien er: $variabel";
# Output: Her er en variabel, verdien er: Hei

print 'Her er en variabel, verdien er: ' . $variabel;
# Output: Her er en variabel, verdien er: Hei

print 'Her er en variabel, verdien er: $variabel';
# Output: Her er en variabel, verdien er $variabel
?>